RT raamatupidamisteenused

Hinnakiri

Me töötame klientidega lepingute alusel. Teenuste hinnad on kannetepõhised, panga-/kassatehingute arvu või tunnitasu alusel.

1. Tunnitasu – 40,98 € (50 € km-ga)
2. Kannetepõhised teenused* 1,15 € (1,40 € km-ga)
3. Panga-/kassatehingute arvu alusel teenused** 2,30 € (2,80 € km-ga)

Baasteenus sisaldab:

  • Raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
  • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
  • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
  • Sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
  • Kassaorderite vormistamine;
  • Põhivarade arvestus;
  • Ostuarvete sisestamine panka (kord nädalas).

Baasteenuste hinnakiri on kannetepõhine või panga-/kassatehingute alusel:

*1 kanne – see on üks ostuarve, üks müügiarve, üks pangatehingu liikumine, üks kassatehingu liikumine, üks töötasu arvestus, üks põhivara arvestus, üks kuluaruanne, üks lähetusearuanne jne registreeritud raamatupidamisprogrammis. 1 kande hind on 1,15 € (1,40 € km-ga)

**1 kassa-/pangatehingu liikumine – 1 liikumise hind 2,30 € (2,80 € km-ga)

Lisateenuste hinnakiri:

Lisateenused, seal hulgas esindamine Tolli- ja Maksuametis ja asutuses, enne lepingu sõlmimist koostatud raamatupidamise ja aruandluse taastamine ja korrigeerimine, dokumentide sorteerimine ja edasisaatmine, aruande parandamine kliendi poolse põhjuste tõttu, eriotstarbeliste aruannete koostamine kliendi soovil, kuluaruannete vormistamine, sise-eeskirjade koostamine, auditis osalemine tund 40,98 € (50 € km-ga);
Statistikaameti aruande koostamine (va. Intrastat) alates 16,39 € (20 € km-ga);
Ettevõtte loomine + esimene konsultatsioon Eesti maksusüsteemi kohta 40,98 € (50 € km-ga);
Endiste perioodide deklaratsioonide parandamine alates 12,30 € (15 € km-ga);
Aastaaruande koostamine alates 163,93 € (200 € km-ga) (50%-ne soodustus väikeettevõtetele!);
Suhtlemine Maksu-ja Tolliameti ja Haigekassaga 40,98 €/tund (50 € km-ga);
Lisaaruannete koostamine nt. krediidiasutustele 40,98 €/tund (50 € km-ga);
Laoarvestus (ühe artikli kohta kuus) ühe artikli kohta kuus 1,64 €/tund (2 € km-ga);
Tuleme ise dokumentidele järele 16,39 €/kord (Tallinna piires) (20 € km-ga).

Kirjutage Meile

Kui Teie ettevõtte raamatupidamine võib keerukaks osutada oleme valmis Teid nende probleemide lahendamisel aidata.