RT raamatupidamisteenused

Hinnakiri

Me töötame klientidega lepingute alusel. Teenuste hinnad on kannetepõhised või tunnitasu alusel.

1. Tunnitasu – 35 € (42 € km-ga)
2. Kannetepõhise teenuse hinnakiri:

Baasteenus sisaldab:

  • Raamatupidamise dokumentide kontroll, süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus;
  • Müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros;
  • Ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros;
  • Sularaha / kaardimakse ostuarvete avansiaruannete vormistamine;
  • Kassaorderite vormistamine;
  • Põhivarade arvestus;

Baasteenuste hinnakiri on kannetepõhine:

1 kanne – see on üks ostuarve, üks müügiarve, üks pangatehingu liikumine, üks kassatehingu liikumine, üks töötasu arvestus, üks põhivara arvestus, üks kuluaruanne, üks lähetusearuanne jne registreeritud raamatupidamisprogrammis.

0 kuni 25 kannet 0-25 € (0-30 € km-ga);
26 kuni 60 kannet 26-60 € (31,20-72 € km-ga);
61 kuni 100 kannet 61-100 € (73,20-120 € km-ga);
101 kuni 150 kannet 95-141 € (114-169,20 € km-ga);
151 kuni 200 kannet 142-188 € (170,40-225,60 € km-ga);
201 kuni 250 kannet 183-228 € (219,60-273,60 € km-ga);
251 kuni 300 kannet 226-270 € (271,20-324 € km-ga);
301 kuni 400 kannet 271-360 € (325,20-432 € km-ga);
üle 400 kannet kuus üks kanne 0,75 € (0,90 € km-ga )

*kui kliendi raamatupidamine on lihtne ja kiiresti töödeldatav, siis alati anname allahindlused kliendile ülaltoodud hindadest

Lisateenuste hinnakiri:

Lisateenused, seal hulgas esindamine Tolli- ja Maksuametis ja asutuses, enne lepingu sõlmimist koostatud raamatupidamise ja aruandluse taastamine ja korrigeerimine, dokumentide sorteerimine ja edasisaatmine, aruande parandamine kliendi poolse põhjuste tõttu, eriotstarbeliste aruannete koostamine kliendi soovil, kuluaruannete vormistamine, sise-eeskirjade koostamine tund 35 € (42 € km-ga);
Statistikaameti aruande koostamine (va. Intrastat) alates 10 € (12 € km-ga);
Ettevõtte loomine + esimene konsultatsioon Eesti maksusüsteemi kohta 41,67 € (50 € km-ga);
TSD (sotsiaal- ja tulumaksudeklaratsiooni) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile alates 20 €/kuus (24 € km-ga);
KMD (käibemaksudeklaratsiooni) koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile alates 25 €/kuus (30 € km-ga);
Endiste perioodide deklaratsioonide parandamine alates 10 € (12 € km-ga);
Aastaaruande koostamine alates 150 € (180 € km-ga) (50%-ne soodustus väikeettevõtetele!);
Suhtlemine Maksu-ja Tolliameti ja Haigekassaga 35 €/tund (42 € km-ga);
Lisaaruannete koostamine nt. krediidiasutustele 35 €/tund (42 € km-ga);
Lähetuskulude aruande koostamine 1 € 1 tk (1,20 € km-ga);
Müügiarvete koostamine 1 € 1 tk (1,20 € km-ga);
Põhivarade arvestus (rohkem kui 3 tk) 1 € 1 tk (1,20 € km-ga);
Maksekorralduste sisestamine internetipanka makse 0,70 eur/tk (0,84 € km-ga);
Palkade ja maksude ülekandmine 0,70 € tk (0,84 € km-ga);
Palgaarvestus (puhkusearvestus, tõendite väljastamine) (ühe töötaja kohta kuus) 5 € 1 töötaja kuus (6 € km-ga);
Laoarvestus (ühe artikli kohta kuus) ühe artikli kohta kuus 1 € (1,20 € km-ga);
Kirjade, tõendite jms koostamine 5 €/lehekülg (6 € km-ga);
Tuleme ise dokumentidele järele 15 €/kord (Tallinna piires) (18 € km-ga);

Kirjutage Meile

Kui Teie ettevõtte raamatupidamine võib keerukaks osutada oleme valmis Teid nende probleemide lahendamisel aidata.